VIETNAMESE
bình xịt côn trùng
bình xịt bọ
ENGLISH
insect spray
NOUN
/ˈɪnˌsɛkt spreɪ/
bug repellent, insect repellent, bug spray
Bình xịt côn trùng là loại bình chứa các chất hóa học dùng để diệt côn trùng.
Ví dụ
1.
Bình xịt côn trùng có thể giúp bảo vệ sân và các sự kiện ngoài trời của bạn khỏi muỗi xâm nhập.
Insect sprays can help protect your yard and your outdoor events from invading mosquitoes.
2.
Tôi sẽ cần mua một bình xịt côn trùng mới. Đang là mùa mưa nên sẽ có rất nhiều muỗi.
I'm going to need to buy a new insect spray. It's rainy season so there'll be a lot of mosquitoes.
Ghi chú
Bình xịt côn trùng (Insect spray) là loại bình chứa các chất hóa học (chemical substances) dùng để diệt (kill) côn trùng (insects).