VIETNAMESE

bệnh viện tai mũi họng trung ương

ENGLISH

National Otorhinolaryngology Hospital of Vietnam

  

NOUN

/ˈnæʃənəl otorhinolaryngology ˈhɑˌspɪtəl ʌv viˌɛtˈnɑm/

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương có chức năng khám và điều trị các bệnh chuyên khoa về tai, mũi, họng.

Ví dụ

1.

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương tiến hành chữa các bệnh liên quan đến tai mũi họng.

National Otolaryngology Hospital of Vietnam cures disease related to ear, nose and throat.

2.

Một số mặt mạnh của Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương là gì?

What are some of the strong aspects of the National Otolaryngology Hospital of Vietnam?

Ghi chú

Chúng ta cùng tìm hiểu về tên một số bệnh viện ở Việt Nam bằng tiếng Anh nha!
- University Medical Center, University of Medicine Pham Ngoc Thach (bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh viện đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch)
- Gia Dinh Hospital of the People (bệnh viện nhân dân Gia Định)
- 103 Military Hospital (bệnh viện Quân Y 103)
- National Otorhinolaryngology Hospital of Vietnam (bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương)
- Ho Chi Minh Oncology Hospital, Hanoi Oncology Hospital (bệnh viện Ung Bướu HCM, bệnh viện Ung Bướu Hà Nội)
- Hanoi Obstetrics & Gynecology Hospital, Tu Du Hospital (bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bệnh viện Từ Dũ)