VIETNAMESE
bến xe miền Tây
ENGLISH
Western bus station
NOUN
/ˈwɛstərn bʌs ˈsteɪʃən/
bus depot
Bến xe Miền Tây là một bến xe khách lớn tại Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những bến xe khách lớn và quan trọng nhất của Thành phố Hồ Chí Minh.
Ví dụ
1.
Bến xe Miền Tây là một trong những bến xe lớn và quan trọng nhất của Thành phố Hồ Chí Minh.
Western Bus Station is one of the biggest and most important bus stations in Ho Chi Minh City.
2.
Cô ấy đã đứng đợi bạn ở bến xe miền Tây mấy tiếng đồng hồ rồi.
She's been waiting for you at the Western bus station for hours.
Ghi chú
Một số các loại bến:
- bến bãi: shipyard
- bến cảng: harbor
- bến đò: wharf
- bến phà: ferry stop
- bến xe khách: bus station