VIETNAMESE

miền Tây Nam Bộ

ENGLISH

Southwest

  

NOUN

/ˌsaʊˈθwɛst/

Miền Tây Nam Bộ là Miền Tây bao gồm 12 tỉnh và 1 thành phố trực thuộc trung ương gồm có: Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang và Cà Mau.

Ví dụ

1.

Chúng tôi có một ngôi nhà ở miền Tây Nam Bộ.

We have a house in the Southwest of Vietnam.

2.

Miền Tây Nam Bộ còn gọi là Đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm 13 tỉnh.

The Southwest region, also known as the Mekong Delta, consists of 13 provinces.

Ghi chú

Cùng học tên các miền ở Việt Nam nha!
- Tây Bắc Bộ: Northwest
- Đông Bắc Bộ: Northeast
- đồng bằng sông Hồng: Red River delta
- Bắc Trung Bộ: North Central
- duyên hải Nam Trung Bộ: South Central Coast
- Đông Nam Bộ: Southeast
- đồng bằng sông Cửu Long: Mekong River delta