VIETNAMESE
bến Vân Đồn
ENGLISH
Van Don wharf
NOUN
/væn dɑn wɔrf/
Bến Vân Đồn là một địa điểm tọa lạc tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh.
Ví dụ
1.
Bạn có thể chỉ cho tôi bến Vân Đồn ở đâu không?
Can you show me where is the Van Don Wharf?
2.
Tôi đang đứng gần bến Vân Đồn đây.
I'm standing near Van Don wharf.
Ghi chú
Một số các loại bến:
- bến bãi: shipyard
- bến cảng: harbor
- bến đò: wharf
- bến phà: ferry stop
- bến xe khách: bus station