VIETNAMESE
bệ đỡ
ENGLISH
pedestal
NOUN
/ˈpɛdəstəl/
Bệ đỡ là một cái cột dài và mảnh để đỡ một bức tượng hoặc một cấu trúc cao như một cái cột mà trên đó có đỡ một thứ gì đó.
Ví dụ
1.
Trong cuộc bạo động, các bức tượng đã bị lật tung khỏi bệ đỡ của chúng.
In the riot, the statues were toppled from their pedestals.
2.
Bạn nên thay thế bồn rửa của mình bằng một chiếc bồn rửa treo tường hoặc một chiếc bồn rửa có bệ đỡ.
You should replace your sink with a wall hanging sink or a pedestal sink.
Ghi chú
Một idioms với pedestal:
- to put someone on a pedestal (tôn thờ ai đó quá mức): We put athletes and movie stars on a pedestal.
(Chúng ta thường tôn thờ những vận động viên và ngôi sao truyền hình quá mức.)