VIETNAMESE

bảng viết bút lông

bảng trắng

ENGLISH

whiteboard

  

NOUN

/ˈwaɪtbɔrd/

Bảng viết bút lông là loại bảng có mặt sơn màu trắng, thường làm từ các chất liệu cơ bản như: mica, nhựa, decal, v.v Bảng có thể viết bằng bút lông, bút dạ.

Ví dụ

1.

Trong các trung tâm tiếng anh, họ thường dùng bảng viết bút lông trong lớp.

In most English centre, they often use whiteboard in class.

2.

Giáo viên thường vẽ sơ đồ tư duy lên bảng viết bút lông để giải thích rõ hơn cho chúng tôi về bài học.

My teachers usually draw a mindmap on the whiteboard to explain lessons to us more clearly.

Ghi chú

Phân biệt whiteboard (bảng trắng) và blackboard (bảng đen):
- whiteboard (bảng trắng): thường có màu trắng, dùng bút lông để viết
- blackboard (bảng đen): thường có màu xanh hoặc đen, dùng phấn để viết