VIETNAMESE
bàn chông
ENGLISH
spike-board
NOUN
/spaɪk-bɔrd/
Bàn chông là tấm gỗ phẳng như mặt bàn có đóng chông để bẫy thú hoặc kẻ địch.
Ví dụ
1.
Quân đội Việt Nam sử dụng bàn chông rất nhiều trong chiến tranh.
Vietnamese army use the spike-board a lots in war.
2.
Bàn chông từng được dùng như một loại vũ khí trong chiến tranh.
Spike-board was used as a type of weapon during war.
Ghi chú
Một số từ vựng về các loại vũ khí:
- kiếm: sword
- súng đại bác: cannon
- súng dài: bazooka
- cung và tên: arrow
- súng trường: rifle
- súng cầm tay: handgun
- roi da: whip
- tên lửa: missile
- lựu đạn: grenade
- dao: knife
- bom: bomb