VIETNAMESE
bài luận
ENGLISH
essay
NOUN
/ˈɛˌseɪ/
Các bài luận thường là một bài tóm lược ngắn có tính thực tế cao, nhằm diễn tả, sàng lọc, chứng minh hay phân tích một đề tài nào đó.
Ví dụ
1.
Bài luận của bạn có một số sai sót, nhưng nhìn chung thì rất tốt.
Your essay has some mistakes, but as a whole it is very good.
2.
Bài luận của tôi trên thực tế là đã hoàn thành rồi.
My essay is practically finished now.
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số từ vựng trong tiếng Anh liên quan đến bài báo cáo, bài tập trong nhà trường nha!
- lesson (bài học)
- report (bài báo cáo)
- lecture (bài giảng)
- assignment (bài làm)
- essay (bài luận, bài tiểu luận)
- exercise (bài tập)
- task (tác vụ)
- homework, schoolwork (bài tập về nhà, bài tập tại lớp)