VIETNAMESE

bằng b anh văn

ENGLISH

B-level certificate in English

  
NOUN

/bi ˈlɛvəl sərˈtɪfɪkət ɪn ˈɪŋglɪʃ/

Bằng B anh văn là một loại chứng chỉ được cấp dựa trên khả năng và trình độ tiếng Anh của học sinh, sinh viên Việt Nam. Chứng chỉ tiếng Anh B trước đây nếu quy đổi dựa trên Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc hiện nay thì tương đương với trình độ A2.

Ví dụ

1.

Sở hữu bằng B anh văn đồng nghĩa với việc giờ đây bạn đã là một người sử dụng tiếng Anh độc lập.

Owning a B-level certificate in English means that you are now an independent English user.

2.

Học sinh có bằng B anh văn có thể giao tiếp lưu loát.

Students got B-level certificate in English can speak fluently.

Ghi chú

Trước đây tại Việt Nam, các chứng chỉ đánh giá trình độ Tiếng Anh được chia thành:

A Certificate - Elementary level: trình độ cơ bản

- B Certificate - Intermediate level: trình độ trung cấp

- C Certificate - Advanced level: trình độ nâng cao

Bên cạnh đó, cùng tham khảo 6 Mức khung tiếng anh theo Châu Âu nha!

- A1: Căn bản - Basic

- A2: Sơ cấp - Beginner

- B1: Trung cấp - Pre - intermediate

- B2: Trung cao cấp - Intermediate

- C1: Cao cấp - Advanced

- C2: Thành thạo - Proficient