VIETNAMESE

anh ăn cơm chưa

ENGLISH

babe, have you eaten yet?

  
PHRASE

/beɪb, hæv ju ˈitən jɛt?/

Anh ăn cơm chưa là câu hỏi hỏi tình hình ăn uống của người đối thoại.

Ví dụ

1.

"Anh ăn cơm chưa" Laila hỏi ngay khi bạn trai trả lời điện thoại.

"Babe, have you eaten yet?" Laila asked as soon as her boyfriend answered the phone.

2.

"Anh ăn cơm chưa" Người vợ ân cần hỏi người chồng mệt mỏi.

"Babe, have you eaten yet?" said the loving wife to her tired husband.

Ghi chú

Hãy cùng DOL tìm hiểu những bữa ăn trong ngày nhé! - Breakfast (bữa ăn sáng) - Brunch (bữa ăn nửa buổi) - Elevenses (bữa xế sáng) - Lunch (bữa ăn trưa) - Tea (bữa xế chiều) - Dinner (bữa ăn tối) - Supper (bữa ăn khuya)