VIETNAMESE
xe tuần lộc
ENGLISH
reindeer sleigh
NOUN
/ˈreɪnˌdɪr sleɪ/
Xe tuần lộc là cỗ xe do chín con tuần lộc kéo để chở ông già Noel đi phát quà trong dịp Giáng sinh.
Ví dụ
1.
Ông già Noel thường sử dụng xe tuần lộc để đi du lịch.
Santa Claus usually uses the reindeer sleigh to travel.
2.
Giai thoại kể rằng ông già Noel thường chất đầy quà trên xe tuần lộc để phát cho các bạn nhỏ vào đêm Giáng Sinh.
It is said that Santa Claus usually load gifts on his reindeer sleigh to give to children on Christmas Eve.
Ghi chú
Chúng ta cùng tìm hiểu về một số phương tiện được dùng trong các điển tích, chuyện cổ tích nha
- reindeer sleigh (xe tuần lộc), dùng bởi ông già Nô-en
- broomstick (chổi thần), dùng bởi các bà phù thủy
- magic carpet (thảm thần), dùng bởi Aladdin
- goat chariot (xe cưỡi bằng dê), dùng bởi Thor