VIETNAMESE
xe ba gác
ENGLISH
tricycle
NOUN
/ˈtraɪsɪkəl/
Xe ba gác là tên gọi của một loại xe ba bánh dùng để vận chuyển hàng hóa tại Việt Nam.
Ví dụ
1.
Xe ba gác bị cấm ở một số thành phố ở Việt Nam.
Tricycles are banned in some cities in Vietnam.
2.
Xe ba gác được sử dụng như một phương thức vận chuyển phổ biến ở các thị trấn nhỏ.
Tricycles are used as a common carriage method in small towns.
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số từ vựng tiếng Anh nói về một số loại xe đạp nha!
- tricycle (xe ba bánh, xe ba gác)
- bicycle (xe đạp)
- trail bike (xe đạp địa hình)
- cyclo (xe xích lô)
- electric bike (xe đạp điện)
- tandem bike (xe đạp đôi)
- custom bike (xe đạp độ)