VIETNAMESE

váy ngắn

chân váy ngắn

ENGLISH

mini skirt

  

NOUN

/ˈmɪni skɜrt/

Váy ngắn là mẫu thời trang nữ không thể thiếu trong tủ đồ của bạn gái vào mùa hè.

Ví dụ

1.

Nếu bạn nhỏ nhắn thì một chiếc váy ngắn sẽ giúp chân bạn trông cao hơn.

When you're petite, a mini skirt will make your legs look longer.

2.

Là hoạt náo viên, tôi phải mặc váy ngắn khi biểu diễn.

As a cheerleader, I have to wear a mini skirt when performing.

Ghi chú

Một số các kiểu váy khác nhau:
- váy tầng: ruffled skirt
- váy đắp dáng tulip: wraparound skirt
- váy có độ xoè nhẹ: gored skirt
- váy chữ A: A line skirt
- váy có độ xoè lớn dần: circular skirt