VIETNAMESE

Tượng Nhân sư

ENGLISH

Sphinx

  
NOUN

/sfɪŋks/

Tượng nhân sư là tượng mô phỏng lại một nhân vật động vật thần thoại được thể hiện như một con sư tử nằm với một cái đầu người.

Ví dụ

1.

Tượng Nhân sư của Taharqa được hoàn thành, khởi công vào năm 690 trước Công nguyên.

The Sphinx of Taharqa is completed, having been begun in 690 BC.

2.

Tôi nghĩ rằng các bức tượng Nhân sư rất tuyệt.

I thought the Sphinx statue was so cool.

Khóa học IELTS

Ghi chú

Một số địa điểm du lịch khác tại Ai Cập (Egypt) nè!

- Bờ biển đỏ: Red Coast

- Kim tự tháp: Pyramids

- Tượng nhân sư: Sphinx

- Sông Nile: Nile River

- Thủ đô Cairo: Cairo Capital

- Chợ Khan El Khalili Bazaar: Khan El Khalili Bazaar

- Bảo tàng Ai Cập: Egyptian Museum