VIETNAMESE
tự hỏi
phân vân
ENGLISH
wonder
NOUN
/ˈwʌndər/
hesitate
Tự hỏi là hành động tự đặt ra câu hỏi cho bản thân về một vấn đề gì đó mà bạn thắc mắc, không biết. Hành động tự hỏi này thường đi kèm với tự trả lời.
Ví dụ
1.
Tôi tự hỏi bạn có thể giúp tôi giải bài toán này hay không?
I wonder if you could do me a favor with this math problem?
2.
Đôi khi tôi tự hỏi liệu anh ấy có thật lòng không.
Sometimes I wonder if he is honest.
Ghi chú
Chúng ta cùng xem qua những từ có thể được dùng để thể hiện sự nghi hoặc của người nói trong tiếng Anh nhé!
- ponder/think thoroughly: suy ngẫm
- hesitate: chần chừ
- wonder: tự hỏi
- doubt: nghi ngờ
- question: tự vấn