VIETNAMESE

tủ điện công nghiệp

ENGLISH

industrial electrical cabinet

  

NOUN

/ɪnˈdʌstriəl ɪˈlɛktrɪkəl ˈkæbənət/

Tủ điện công nghiệp là dùng để điều khiển hệ thống điện trong các toà nhà.

Ví dụ

1.

Tủ điện công nghiệp dùng để chiếu sáng và thường được đặt ở những nơi công cộng.

Industrial electrical cabinets are used for lighting and are often located in public places.

2.

Tủ điện công nghiệp là loại tủ điện được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau và được sử dụng cho các mục đích khác nhau.

Industrial electrical cabinets are types of electrical cabinets used in many different industries and used in different applications.

Ghi chú

Tủ điện công nghiệp (industrial electrical cabinet) là dùng để điều khiển (control) hệ thống điện (electrical systems) trong các toà nhà (buildings).