VIETNAMESE
truyện kiếm hiệp
võ hiệp
ENGLISH
wuxia
NOUN
/ˌwuˈʃɑ/
Truyện kiếm hiệp là thể loại tiểu thuyết Hoa ngữ nói về những cuộc phiêu du của những hiệp khách trên giang hồ.
Ví dụ
1.
Các anh hùng trong truyện kiếm hiệp thường không phục vụ một vị lãnh chúa, sử dụng sức mạnh quân sự, mà có nguồn gốc từ các tầng lớp xã hội thấp hơn của xã hội Trung Quốc cổ đại.
The heroes in wuxia fiction typically do not serve a lord, wield military powe, but originate from the lower social classes of ancient Chinese society.
2.
Bố tôi rất yêu thích truyện kiếm hiệp.
My dad is a huge fan of wuxia.
Ghi chú
Một số thể loại truyện:
- truyện tội phạm: crime fiction
- truyện kỳ ảo: fantasy fiction
- truyện lãng mạn: romance fiction
- truyện kinh dị: horror fiction
- truyện khoa học: science fiction