VIETNAMESE
đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
ENGLISH
Ho Chi Minh City University of Education
NOUN
/hoʊ kaɪ mɪn ˈsɪti ˌjunəˈvɜrsəti ʌv ˌɛʤəˈkeɪʃən/
Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 27 tháng 10 năm 1976 theo Quyết định số 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ, là một trường đại học chuyên ngành sư phạm, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam.Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ví dụ
1.
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học chuyên đào tạo giáo viên, giảng viên trình độ đại học, cao đẳng và tọa lạc trên địa bàn Quận 5.
Ho Chi Minh City University of Education is a university specializing in tertiary-level training of teachers and lecturers located in District 5.
2.
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có những khóa học nào?
What courses are offered at the Ho Chi Minh City University of Education?
Ghi chú
Chúng ta cùng tìm hiểu về một số trường đại học có cơ sở đào tạo tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, và tên gọi của chúng nha!
- đại học bách khoa (polytechnic university): đại học Bách khoa Hà Nội (Hanoi University of Science and Technology) và đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Technology)
- đại học khoa học tự nhiên (university of science): đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội (VNU University of Science) và đại học khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh (HCM University of Science)
- đại học kinh tế (university of economics): đại học kinh tế quốc dân (National Economics University) và đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (University of Economics)
- đại học sư phạm (university of pedagogy): đại học sư phạm Hà Nội (Hanoi National University of Education), đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Education)
- đại học ngoại thương (foreign trade university), có cả hai phân hiệu ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
- đại học công nghiệp (university of industry), gồm đại học công nghiệp Hà Nội (Hanoi University of Industry) Hanoi University of Industry và đại học công nghiệp TPHCM (Industrial University of Ho Chi Minh City)