VIETNAMESE
trường đại học bách khoa
trường ĐH Bách Khoa TP.HCM
ENGLISH
polytechnic university
NOUN
/ˌpɑlɪˈtɛknɪk ˌjunəˈvɜrsəti/
Ho Chi Minh City University of Technology
Đại học bách khoa là đại học đào tạo đa ngành nhưng tập trung nổi bật nhất là vào các ngành kĩ thuật.
Ví dụ
1.
Sinh viên trường bách khoa thường mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành chương trình học học của họ.
Students in polytechnic university often take longer to complete their studies.
2.
Con trai tôi mới trúng tuyển vào trường đại học bách khoa nổi tiếng của tiểu bang.
My son has just been admitted to one of the famous polytechnic universities in the state.
Ghi chú
Chúng ta cùng tìm hiểu về một số trường đại học có cơ sở đào tạo tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, và tên gọi của chúng nha!
- đại học bách khoa (polytechnic university): đại học Bách khoa Hà Nội (Hanoi University of Science and Technology) và đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Technology)
- đại học khoa học tự nhiên (university of science): đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội (VNU University of Science) và đại học khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh (HCM University of Science)
- đại học kinh tế (university of economics): đại học kinh tế quốc dân (National Economics University) và đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (University of Economics)
- đại học sư phạm (university of pedagogy): đại học sư phạm Hà Nội (Hanoi National University of Education), đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Education)
- đại học ngoại thương (foreign trade university), có cả hai phân hiệu ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
- đại học công nghiệp (university of industry), gồm đại học công nghiệp Hà Nội (Hanoi University of Industry) Hanoi University of Industry và đại học công nghiệp TPHCM (Industrial University of Ho Chi Minh City)