VIETNAMESE

đại học bách khoa đà nẵng

ENGLISH

Danang University of Science and Technology

  

NOUN

/dɑˈnæŋ ˌjunəˈvɜrsəti ʌv ˈsaɪəns ænd tɛkˈnɑləʤi/

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng là trường đại học chuyên ngành kỹ thuật đầu ngành tại Việt Nam, thành viên của hệ thống Đại học Đà Nẵng, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam.

Ví dụ

1.

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng vốn nổi tiếng là ngôi trường kỹ thuật hàng đầu ở khu vực miền Trung.

Da Nang University of Science and Technology is famous as the leading technical university in the Central region.

2.

Điểm trúng tuyển Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 2022 dự tính sẽ công bố chính thức vào trước 10/08/2022.

The admission score of Danang University of Science and Technology for 2022 is expected to be officially announced before August 10, 2022.

Ghi chú

Ba trường đại học kỹ thuật lớn nhất Việt Nam gồm Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) (Ho Chi Minh City University of Technology), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hanoi University of Science and Technology) và Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) (Danang University of Science and Technology).