VIETNAMESE

trẻ mồ côi

đứa trẻ không có cha mẹ

ENGLISH

orphan

  

NOUN

/ˈɔrfən/

parentless child

Trẻ mồ côi là người mà không có cha mẹ bởi vì cha mẹ họ đã chết, đã mất tích hoặc đã bỏ rơi họ vĩnh viễn.

Ví dụ

1.

Ngay sau đó, mẹ cô qua đời và cô trở thành trẻ mồ côi.

Soon after that, her mother died and she became an orphan.

2.

Anh ấy đã là một đứa trẻ mồ côi từ khi lên năm.

He has been an orphan since he was five.

Ghi chú

Một số từ vựng tiếng Anh để miêu tả trẻ em:
- trẻ em: children
- trẻ mồ côi: orphan
- trẻ sơ sinh: infant
- em bé/trẻ con: young
- em bé lai: half-breed