VIETNAMESE

tiếng Hà Lan

ENGLISH

Dutch

  

NOUN

/dʌʧ/

Tiếng Hà Lan là ngôn ngữ chính thức của nước Hà Lan và được người dân địa phương gọi là Nederlands.

Ví dụ

1.

Anh và con trai nói tiếng Hà Lan ở nhà.

He and his son speak Dutch at home.

2.

Cũng giống như trong tiếng Anh, tiếng Hà Lan chỉ có một mạo từ bất định là :"een".

Just like in English, the Dutch language has only one indefinite article: "een".

Ghi chú

Các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới nè!
- Chinese: tiếng Trung Quốc
- Thai: tiếng Thái
- Spanish: tiếng Tây Ban Nha
- Vietnamese: tiếng Việt
- French: tiếng Pháp
- Japanese: tiếng Nhật
- Russia: tiếng Nga
- Greek: tiếng Hy Lạp
- German: tiếng Đức
- Khmer: tiếng Campuchia
- Dutch: tiếng Hà Lan