VIETNAMESE
tiếng Anh IELTS
ENGLISH
international English language testing system
NOUN
/ˌɪntərˈnæʃənəl ˈɪŋglɪʃ ˈlæŋgwəʤ ˈtɛstɪŋ ˈsɪstəm/
IELTS là một hệ thống bài kiểm tra về khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trải dài qua cả bốn kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.
Ví dụ
1.
Tiếng Anh IELTS (Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế) là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.
International English Language Testing System is the world's most popular English test for higher education and global migration.
2.
Cô ấy đạt tổng điểm 8.5 trong lần đầu tiên đi thi IELTS.
She scored an overall of 8.5 in her first time taking the IELTS.
Ghi chú
Một số bài thi tiếng Anh khác:
- tiếng Anh trình độ A: English level A
- tiếng Anh trình độ B: English level B
- tiếng Anh trình độ C: English level C
- tiếng Anh IELTS: IELTS (International English Language Testing System)
- tiếng Anh TOEIC: TOEIC (Test Of English for International Communication)