VIETNAMESE

thủy ngân

ENGLISH

mercury

  
NOUN

/ˈmɜrkjəri/

Thủy ngân là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn có ký hiệu là Hg và số nguyên tử là 80. Thủy ngân là một chất lỏng bạc trắng, rất nặng, có độc tính cao và dễ bay hơi ở nhiệt độ thường. Nó được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp và y tế, nhưng cũng gây ra những tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe và môi trường nếu không được sử dụng và xử lý đúng cách.

Ví dụ

1.

Thủy ngân được sử dụng trong pin, thuốc trừ sâu và nhiệt kế.

Mercury is used in batteries, pesticides, and thermometers.

2.

Bạn làm vỡ một nhiệt kế thủy ngân.

You break a mercury thermometer.

Ghi chú

Thông tin hoá học của thuỷ ngân (mercury) như sau nè!

- symbol - biểu tượng: Hg

- melting point - điểm nóng chảy: -38,83 °C

- atomic mass - khối lượng nguyên tử: 200,59 u

- atomic number - số nguyên tử: 80

- electron configuration - cấu hình electron: [Xe] 4f¹⁴5d¹⁰6s²