VIETNAMESE

tật khúc xạ

ENGLISH

refractive error

  
NOUN

/rɪˈfræktɪv ˈɛrə/

Tật khúc xạ là một rối loạn mắt, khi mắt không thể tập trung rõ ràng các hình ảnh mắt thu về. Có ba tật khúc xạ của mắt là cận thị, viễn thị và loạn thị.

Ví dụ

1.

Một mắt có tật khúc xạ khi nhìn các vật ở xa được cho là bị "dị hướng" hoặc "dị hướng"

An eye that has refractive error when viewing distant objects is said to have "ametropia" or be "ametropic"

2.

Các bác sĩ cho biết ngồi học quá lâu, đọc và chơi game trên internet có thể dẫn đến việc mắt bị quá tải, nguyên nhân gây gia tăng tật khúc xạ mắt.

Long hours of learning, reading and playing games on the internet may lead to refractive error which causes an increase in eye-related diseases and defects, doctors said.

Ghi chú

Tật khúc xạ (refractive error) là một rối loạn mắt (an eye disorder), khi mắt không thể tập trung rõ ràng các hình ảnh mắt thu về (receive). Có ba tật khúc xạ của mắt là:

- cận thị: nearsightedness

- viễn thị: farsightedness

- loạn thị: astigmatism