VIETNAMESE

sự nghi ngờ

nghi hoặc

ENGLISH

suspicion

  

NOUN

/səˈspɪʃən/

doubt

Sự nghi ngờ là một trạng thái tinh thần, trong đó tâm trí phải đứng giữa hai hoặc nhiều đề xuất mâu thuẫn, không thể chấp nhận bất kỳ đề xuất nào trong số đó.

Ví dụ

1.

Giả vờ bị bất tỉnh là cách tốt nhất để tránh sự nghi ngờ của con gấu.

Pretending to be paralyzed was the best way to avoid suspicion from the bear.

2.

Trong tôi nhen nhóm một sự nghi ngờ rằng anh ta đã ở đó.

I had a suspicion that he was there.

Ghi chú

Để thể hiện sự nghi hoặc, trong tiếng Anh có thể sử dụng những danh từ sau:
- hesitation: phân vân
- suspicion: nghi ngờ
- indecision: thiếu quyết đoán
- doubt: mối nghi ngờ
- reluctant: lưỡng lự