VIETNAMESE

Quảng Đông

ENGLISH

Guangdong

  

NOUN

/ˈgwæŋˈdɔŋ/

Quảng Đông là một tỉnh nằm ven bờ Biển Đông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quảng Đông là tỉnh đông nhất về số dân, đứng đầu về kinh tế Trung Quốc với 113 triệu dân và 9,73 nghìn tỷ NDT năm 2018.

Ví dụ

1.

Hàng nghìn người đã được sơ tán khỏi các khu vực ven biển của Quảng Đông.

Thousands of people have been evacuated from Guangdong 's coastal areas.

2.

Món ăn Quảng Đông hơi nhạt.

Guangdong food is a bit light.

Ghi chú

Cùng học thêm một số thành phố, thủ phủ của Trung Quốc nha!
- Quảng Châu: Gaungzhou
- Quảng Đông: Guangdong
- Phúc Kiến: Fujian
- Quảng Tây: Guangxi
- Hà Nam: Henan
- Hồ Bắc: Hubei
- Hồ Nam: Hunan
- Tứ Xuyên: Sichuan