VIETNAMESE
phù thủy
ENGLISH
witch
NOUN
/wɪʧ/
wizard
Phù thủy là những người thực hành thuật phù thủy, được cho là có năng lực siêu nhiên như bói toán, gọi hồn, giải hạn, chữa bệnh, hoặc nguyền rủa.
Ví dụ
1.
Mụ phù thủy ếm bùa lên chàng hoàng tủ và biến anh ta thành con ếch.
The witch cast a magic spell on the prince and turned him into a frog.
2.
Mụ phù thủy dụ dỗ Bạch Tuyết ăn trái táo độc.
The witch lures Snow White into eating a poison apple.
Ghi chú
Một số từ vựng về các nhân vật hư cấu trong truyện nha!
- angel (thiên thần)
- guardian angel (thiên sứ)
- fairy (tiên)
- devil (ác quỷ)
- ogre (yêu tinh)