VIETNAMESE
phim cấp 3
phim khiêu dâm
ENGLISH
NC-17 film
NOUN
/ɛn-si-17 fɪlm/
sex film, porn, pornography
Phim cấp 3 là phim dành cho người trên 18 tuổi.
Ví dụ
1.
Không ai dưới 18 tuổi được phép xem phim cấp 3 trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Nobody under the age of 18 is admitted in any circumstance to watch NC-17 film.
2.
Phim cấp 3 không được phép cho người dưới 18 tuổi xem vì chúng có chứa nội dung khiêu dâm.
NC-17 film is not allowed for people who are underxem to watch as they contain explicit content.
Ghi chú
Một số thể loại phim:
- phim hành động: action film
- phim kỳ ảo: fantasy film
- phim kinh dị: horror film
- phim bí ẩn: mystery film
- phim lãng mạn: romance film
- phim giật gân: thriller film
- phim tâm lý: melodrama