VIETNAMESE
phễu thu sàn
phễu thoát sàn
ENGLISH
floor drain
NOUN
/flɔr dreɪn/
Phễu thu sàn là phễu có chức năng là nơi để thoát nước trong nhà vệ sinh, sân thượng, vỉa hè,…
Ví dụ
1.
Công dụng của phễu thu sàn là giúp thoát nước tù đọng từ trên mặt sàn xuống dưới đường ống.
The use of the floor drain is to help drain stagnant water from the floor to the bottom of the pipe.
2.
Phễu thu sàn được sử dụng để lắp đặt tại những nơi thường xuyên tiếp xúc với nước.
Floor drain is used for installation in places frequently exposed to water.
Ghi chú
Phễu thu sàn (floor drain) là phễu có chức năng (function) là nơi để thoát nước (drain water) trong nhà vệ sinh (toilets), sân thượng (terraces), vỉa hè (sidewalks),…