VIETNAMESE

nước Nhật Bản

ENGLISH

Japan

  

NOUN

/ʤəˈpæn/

Nước Nhật Bản là một quốc gia và đảo quốc có chủ quyền nằm ở khu vực Đông Á, tọa lạc trên biển Thái Bình Dương.

Ví dụ

1.

Nhật Bản là quốc gia đông dân thứ 11 trên thế giới.

Japan is the eleventh-most populous country in the world.

2.

Tôi muốn đến thăm nước Nhật Bản vào một ngày nào đó.

I'd like to visit Japan someday.

Ghi chú

Một số các quốc gia ở khu vực Đông Á nè!
- nước Triều Tiên: North Korea
- nước Hàn Quốc: South Korea
- nước Mông Cổ: Mongolia
- nước Nhật: Japan
- nước Trung Quốc: China