VIETNAMESE

nước Ba Lan

Ba Lan, quốc gia Ba Lan

ENGLISH

Poland

  

NOUN

/ˈpoʊlənd/

Nước Ba Lan, tên chính thức là Cộng hòa Ba Lan, là một quốc gia ở Trung Âu, tiếp giáp với các nước Đức, Slovakia, Cộng hòa Séc, Ukraina, Belarus, Litva, Nga và biển Baltic.

Ví dụ

1.

Tôi đã đi qua một nửa nước Ba Lan với bạn!

I've traveled across half of Poland to you!

2.

Nước Ba Lan có đường biên giới chung với Đức.

Poland has a common border with Germany.

Ghi chú

Một số từ chỉ các quốc gia khác ở Đông Âu:
- nước Belarus: Belarus
- nước Bulgaria: Bulgaria
- nước Cộng hoà Séc: Czech republic
- nước Ba Lan: Poland
- nước Nga: Russia
- nước Ukraina: Ukraine
- nước Slovakia: Slovakia
- nước Hungary: Hungary