VIETNAMESE

người Ba Lan

ENGLISH

Pole

  

NOUN

/poʊl/

Người Ba Lan là một nhóm dân tộc gốc Tây Sla-vơ bản địa của Trung Âu chủ yếu ở Ba Lan, cũng như ở những quốc gia châu Âu và Mỹ khác.

Ví dụ

1.

Bạn học mới của chúng ta là người Ba Lan.

Our new student is a Pole.

2.

Người Ba Lan có truyền thống hiếu khách với người nước ngoài và mong muốn xu hướng văn hóa và nghệ thuật của nước mình phổ biến tại các nước khác.

The Poles have traditionally been hospitable to foreigners and want their country's artistic and cultural trends to spread in other countries.

Ghi chú

Một số từ diễn tả cư dân ở những nước thuộc khu vực Đông Âu:
- người Belarus: Belarusian
- người Bulgaria: Bulgarian
- người Séc: Czech
- người Romania: Romanian
- người Ukraine: Ukrainian