VIETNAMESE

nón lá Việt Nam

nón lá

ENGLISH

palm-leaf conical hat

  

NOUN

/pɑm-lif ˈkɑnɪkəl hæt/

Nón lá Việt Nam là một vật dụng dùng để che nắng, che mưa, và nón lá là một biểu tượng đặc trưng của người Việt.

Ví dụ

1.

Nón lá Việt Nam che nắng che mưa cho người nông dân ở ngoài đồng ruộng.

Palm-leaf conical hats protect farmers from the sun and rain in the fields.

2.

Nón lá Việt Nam là biểu tượng của người dân Việt Nam, đặc biệt là với người phụ nữ.

The palm-leaf conical hat is a symbol of Vietnamese people, especially women.

Ghi chú

Nón lá Việt Nam (palm-leaf conical hat) là một vật dụng (item) dùng để che nắng, che mưa, và nón lá là một biểu tượng đặc trưng (typical symbol) của người Việt.