VIETNAMESE

người Tây Ban Nha

ENGLISH

Spanish

  

NOUN

/ˈspænɪʃ/

Spaniard

Người Tây Ban Nha là công dân của Tây Ban Nha, bất kể nguồn gốc.

Ví dụ

1.

Những người Tây Ban Nha đến vào thế kỷ 16 nhưng không hoàn toàn đánh bại được người Maya.

Spanish arrived in the 16th century but did not fully defeat the Maya.

2.

Khoảng một nửa lớp học là người Tây Ban Nha và những người khác có nhiều quốc tịch khác nhau.

Roughly half the class are Spanish and the others are a mixture of nationalities.

Ghi chú

Một số từ chỉ cư dân ở các quốc gia thuộc khu vực Bắc Âu nè!
- người Anh: English
- người Estonia: Estonian
- người Phần Lan: Finn
- người Ireland: Irish
- người Na Uy: Norwegian
- người Thuỵ Điển: Swede