VIETNAMESE

người Đài Loan

ENGLISH

Taiwanese

  

NOUN

/ˈtaɪwɑˈniz/

Người Đài Loan là tên 1 dân tộc có thể được sử dụng để chỉ các cá nhân tự coi mình mang bản sắc văn hóa đảo Đài Loan hay khu vực Đài Loan do Trung Hoa Dân Quốc kiểm soát từ năm 1945.

Ví dụ

1.

Dựa vào ngữ điệu, anh ta hẳn phải là 1 người Đài Loan.

Judging from his accent, he must be a Taiwanese.

2.

Người Đài Loan có được hưởng sự bảo vệ của Hiến pháp Hoa Kỳ không?

Are the Taiwanese people entitled to US Constitutional protections?

Ghi chú

Một số các cư dân ở khu vực Đông Á nè!
- người Triều Tiên: North Korean
- người Hàn Quốc: South Korean
- người Mông Cổ: Mongolian
- người Nhật: Japanese
- người Trung Quốc: Chinese