VIETNAMESE

người da đen

ENGLISH

black

  

NOUN

/blæk/

Negro

Người da đen là một phân loại màu da dựa trên những người cụ thể với màu da có màu nâu nhạt cho tới màu nâu sẫm.

Ví dụ

1.

Nước Mỹ hiện đã bầu ra Tổng thống người da đen công khai đầu tiên.

America has now elected its first openly black President.

2.

Tổng thống người da đen đầu tiên của Nam Phi, Nelson Mandela là một người tin rằng mọi người đều có quyền con người.

South Africa's first black president, Nelson Mandela was a man who believed in human rights for all.

Ghi chú

Một số các dân tộc với những màu da khác nè!
- người da đỏ: Red Indian
- người da màu: Colored
- người da trắng: White
- người da đen: Black