VIETNAMESE

ngũ hành

ENGLISH

five elements

  
NOUN

/faɪv ˈɛləmənts/

Wu Xing

Ngũ hành là 5 hành tố gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Đây là những nguyên tố cơ bản tồn tại trong vạn vật.

Ví dụ

1.

Ngũ hành gồm Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy.

The five elements are Wood, Fire, Earth, Metal, and Water.

2.

Ngũ hành có tác động lớn đến các vấn đề phong thủy.

The five elements have a great impact on feng shui issues.

Ghi chú

Cùng DOL tìm hiểu một số nét nghĩa khác nhau của element nha!

- Element (yếu tố, thành phần cơ bản): những thứ nhỏ, đơn giản, nhưng cần thiết cho sự tồn tại, hoạt động hoặc sự toàn diện của một thứ gì đó lớn hơn.

Ví dụ: The elements of a successful marriage are love, trust, and communication. (Các yếu tố của một cuộc hôn nhân thành công là tình yêu, sự tin tưởng và sự giao tiếp.)

- Element (nguyên tố hóa học): những chất hóa học cơ bản, không thể chia nhỏ hơn bằng các phương pháp hóa học thông thường.

Ví dụ: Hydro, oxy và nitơ là ba nguyên tố phổ biến nhất trong bầu khí quyển Trái đất. (Hydrogen, oxygen and nitrogen are the three most common elements in the Earth's atmosphere.)

- Element (nguyên tố tự nhiên): bốn nguyên tố cơ bản (đất, không khí, lửa và nước) mà người xưa tin rằng mọi thứ khác đều được tạo thành từ chúng

Ví dụ: Trong văn hóa phương Đông, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ được coi là năm nguyên tố cơ bản tạo nên vũ trụ. (In Eastern culture, metal, wood, water, fire, earth are considered the five basic elements that make up the universe.)