VIETNAMESE

ngành quản trị khách sạn

ENGLISH

Hotel Management

  

NOUN

/hoʊˈtɛl ˈmænəʤmənt/

Quản trị khách sạn là ngành học về cách thức quản lý và tổ chức các hoạt động trong khách sạn sao cho hợp lý và hiệu quả nhất.

Ví dụ

1.

Quản trị Khách sạn liên quan đến việc giám sát các nhiệm vụ hành chính của một khách sạn hoặc khu nghỉ mát.

Hotel Management involves overseeing the administrative tasks of a hotel or resort.

2.

Ngành mình học là quản trị khách sạn.

My major is Hotel Management.

Ghi chú

Cùng tìm hiểu thêm về một số chuyên ngành khác thuộc khoa du lịch (Faculty of Tourism) của trường đại học nha!
- chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành: Travel and Tourism Management
- chuyên ngành Quản trị Khách sạn: Hotel Management
- chuyên ngành Quản trị Sự kiện và Dịch vụ giải trí: Event and Entertainment Management
- chuyên ngành Quản trị Nhà hàng: Hospitality Management
- chuyên ngành Quản trị Du thuyền: Cruise Tourism Management
- chuyên ngành Hàng không: Aviation Industry