VIETNAMESE
ngành luyện kim
ENGLISH
Metallurgy
NOUN
/ˈmɛtələrʤi/
Luyện kim là một lĩnh vực của khoa học và kỹ thuật vật liệu nghiên cứu hành vi vật lý và hóa học của các nguyên tố kim loại, các hợp chất liên kim loại và hỗn hợp của chúng, được gọi là hợp kim. Luyện kim bao gồm cả khoa học và công nghệ kim loại.
Ví dụ
1.
Cô có bằng tiến sĩ về Luyện kim tại Đại học Utah.
She has a doctorate in Metallurgy from the University of Utah.
2.
Ngành luyện kim rất quan trọng.
The metallurgy is very important.
Ghi chú
Luyện kim (Metallurgy) là một lĩnh vực của khoa học và kỹ thuật vật liệu (materials science and engineering) nghiên cứu hành vi vật lý (physical) và hóa học (chemical) của các nguyên tố kim loại (metallic elements), các hợp chất liên kim loại (intermetallic compounds) và hỗn hợp (mixtures) của chúng, được gọi là hợp kim (alloys).