VIETNAMESE

ngán

ENGLISH

to cloy one's appetite

  
NOUN

/tu klɔɪ wʌnz ˈæpəˌtaɪt/

to be fed up with

Ngán là cảm giác sợ, chán với một loại thức ăn (thường là chất béo hay chất ngọt).

Ví dụ

1.

Bánh bao chiên quá nhiều dầu mỡ, dễ gây ngấy cho người ăn.

Deep-fried baozi is too greasy, it easily cloys one's appetite.

2.

Tôi bị ngấy sau khi ăn quá nhiều bánh bao.

My appetite was cloyed after I had too many steamed buns.

Ghi chú

Ngoài cụm to have one's appetite cloyed thì có thể dùng từ satiate để nói về cảm giác ngấy (ngán).