VIETNAMESE
mưa sao băng
sao băng
ENGLISH
meteor shower
NOUN
/ˈmitiər ˈʃaʊər/
meteor
Một trận mưa sao băng là một sự kiện thiên thể, trong đó con người quan sát được một số thiên thạch tỏa sáng, hoặc bắt nguồn từ cùng một điểm trên bầu trời đêm. Những thiên thạch này là do các dòng bụi vũ trụ đi vào bầu khí quyển Trái Đất với tốc độ rất cao trên quỹ đạo song song.
Ví dụ
1.
Oriods là một trong hai trận mưa sao băng hằng năm.
The Orionids are one of two annual meteor showers.
2.
Một trận mưa sao băng chưa từng có xuất hiện ở bờ biển Tokyo.
An unprecedented meteor shower falling off the coast of Tokyo.
Ghi chú
Một trận mưa sao băng (meteor shower) là một sự kiện thiên thể (celestial event), trong đó con người quan sát được một số sao băng (meteors) tỏa sáng (radiate), hoặc bắt nguồn từ cùng một điểm trên bầu trời đêm.