VIETNAMESE
mùa mưa
mùa ướt mùa xanh
ENGLISH
rainy season
NOUN
/ˈreɪni ˈsizən/
wet season green season
Mùa mưa là thuật ngữ thông thường được sử dụng để miêu tả các mùa trong đó lượng mưa trung bình trong khu vực được tăng lên đáng kể. Nó được sử dụng chủ yếu để miêu tả thời tiết tại các khu vực nhiệt đới.
Ví dụ
1.
Mùa mưa kéo dài bao lâu?
How long does the rainy season last?
2.
Mùa mưa có thời tiết ôn hoà.
The rainy season has moderate temperatures.
Ghi chú
Mùa mưa (rainy season) chỉ thời điểm trong năm có hầu hết lượng mưa trung bình hàng năm của một vùng (region's average annual rainfall).
Ở Việt Nam, mùa khô (dry season) thường bắt đầu từ cuối tháng 10 cho đến hết tháng 3 (October to March) và mùa mưa (rainy season) thường bắt đầu từ tháng 4 cho đến tháng 9 (April to September).