VIETNAMESE

môn chuyên ngành

ENGLISH

major

  

NOUN

/ˈmeɪʤər/

specialized subject

Môn chuyên ngành là ngành học chuyên, ngành học tập trung của một sinh viên ở trường.

Ví dụ

1.

Chuyên ngành của tôi trong trường Đại học là tiếng Hàn.

My major in University is Korean.

2.

Chuyên ngành của cô ấy là thiết kế đồ họa.

Her major is graphic design.

Ghi chú

Cùng phân biệt môn đại cương và môn chuyên ngành:
- Môn chuyên ngành (Major) là ngành học chuyên (specialized field of study), ngành học tập trung của một sinh viên ở trường.
- Môn đại cương (General subject) là các môn dành cho SV năm nhất, năm 2 khi bắt đầu bước vào đại học.