VIETNAMESE
máy nước uống nóng lạnh
máy lọc nước nóng lạnh, cây nước nóng lạnh, máy nóng lạnh
ENGLISH
water dispenser
NOUN
/ˈwɔtər dɪˈspɛnsər/
water cooler
Máy nước uống nóng lạnh là thiết bị cũng có chức năng làm nóng và lạnh nước.
Ví dụ
1.
Máy nước uống nóng lạnh có nhiều dạng khác nhau.
Water dispensers come in a variety of form factors.
2.
Máy nước uống nóng lạnh thường có bình cấp nước được gắn ở đầu thiết bị.
Water dispensers commonly have the water supply vessel mounted at the top of the unit.
Ghi chú
Máy nóng lạnh (water dispenser) là một máy làm lạnh (cools) hoặc nóng lên (heats up) và phân phối nước (dispenses) với một bộ phận làm lạnh (refrigeration unit).