VIETNAMESE
máy nước nóng lạnh
ENGLISH
(hot and cold) water dispenser
NOUN
/(hɑt ænd koʊld) ˈwɔtər dɪˈspɛnsər/
Máy nước nóng lạnh là thiết bị gia dụng với khả năng sử dụng một nguồn nước đầu vào và cung cấp ra đồng thời nước nóng và nước lạnh để phục vụ nhu cầu sử dụng của người dùng. Mỗi cây nóng lạnh thông thường đều có 2 vòi nước nóng và lạnh riêng biệt.
Ví dụ
1.
Máy nước nóng lạnh là một máy làm lạnh hoặc nóng lên và phân phối nước với một bộ phận làm lạnh.
A water dispenser is a machine that cools or heats up and dispenses water with a refrigeration unit.
2.
Một số kiểu máy có tích hợp máy làm đá viên tự động và máy nước nóng lạnh.
Some models come with a built-in automatic ice cube maker and water dispenser.
Ghi chú
Cùng phân biệt water dispenserwater filter nha!
- Máy nước nóng lạnh (Water dispenser) là một thiết bị phân phối (dispense) nước. Nó cung cấp nước sạch, tinh khiết (purified) và lành mạnh (healthy) vì không có chất bẩn nào đi qua nó.
- Máy lọc nước (Water filter) loại bỏ các tạp chất (impurities) như cặn bẩn (sediment), mùi hôi (odor), vi khuẩn (bacteria) ra khỏi nước.