VIETNAMESE

máy hàn điện

máy hàn que, máy hàn hồ quang điện

ENGLISH

electric welding machine

  

NOUN

/ɪˈlɛktrɪk ˈwɛldɪŋ məˈʃin/

Máy hàn điện là loại máy hàn sử dụng hồ quang điện được sinh ra từ que hàn để làm nóng các kim loại hàn, que hàn để điền vào vị trí cần được hàn.

Ví dụ

1.

Sử dụng máy hàn điện (máy hàn que) là phương pháp hàn nối, không tháo rời các chi tiết với nhau phổ biến nhất hiện nay.

Using an electric welding machine is the most common method of welding, not disassembling parts together today.

2.

Máy hàn điện được chia làm hai loại dựa trên dòng điện máy sử dụng đó là máy hàn điện một chiều và máy hàn điện hai chiều.

Electric welding machines are divided into two types based on the current used by the machine: DC welding machines and bidirectional electric welding machines.

Ghi chú

Máy hàn điện (electric welding machine) là loại máy hàn sử dụng hồ quang điện (electric arc) được sinh ra (generated) từ que hàn để làm nóng các kim loại hàn (welding metal), que hàn (welding rod) để điền vào vị trí cần được hàn.