VIETNAMESE

máy ép nhiệt

ENGLISH

heat press

  

NOUN

/hit prɛs məˈʃin/

Máy ép nhiệt là loại máy dùng để in hình ảnh dựa trên tác động của lực và nhiệt độ trong một khoảng thời gian nhất định.

Ví dụ

1.

Máy ép nhiệt được sử dụng để truyền nhiệt vĩnh viễn lên bề mặt.

A heat press is used to permanently apply a heat transfer to a surface.

2.

Trong khi máy ép nhiệt thường được sử dụng để áp dụng thiết kế lên vải, máy ép được thiết kế đặc biệt cũng có thể được sử dụng để in thiết kế.

While heat presses are often used to apply designs to fabrics, specially designed presses can also be used to imprint designs.

Ghi chú

Máy ép nhiệt (heat press) là loại máy dùng để in hình ảnh (print images) dựa trên tác động của lực (force) và nhiệt độ trong một khoảng thời gian nhất định.