VIETNAMESE

máy ép cọc

ENGLISH

pile driver

  
NOUN

/paɪl ˈdraɪvər/

Máy ép cọc là máy dùng lực để hạ cọc vào trong lòng đất.

Ví dụ

1.

Hình thức máy ép cọc phổ biến nhất sử dụng một quả nặng nằm giữa các thanh dẫn thẳng đứng đặt phía trên cọc.

The most common form of pile driver uses a heavy weight situated between vertical guides placed above a pile.

2.

Năm 1801, John Rennie đã sáng tạo ra một chiếc máy ép cọc hơi nước ở Anh.

In 1801, John Rennie came up with a steam pile driver in Britain.

Ghi chú

Cùng DOL khám phá các idiom của machine nhé!

The wheels of the machine:

  • Định nghĩa: Một cách diễn đạt hình ảnh để nói về các phần cơ bản hoạt động cùng nhau trong một hệ thống phức tạp.

  • Ví dụ: "Trong công ty lớn này, mỗi bộ phận đều quan trọng nhưng các bộ phận đó chính là bánh xe của máy chính." (In this large company, every department is important, but those departments are like the wheels of the main machine.)

Oil the machine:

  • Định nghĩa: Làm cho mọi thứ trong một tình huống hoặc tổ chức diễn ra một cách mượt mà và hiệu quả hơn.

  • Ví dụ: "Việc giữ mọi người thông tin và cung cấp đủ tài nguyên là quan trọng để bôi trơn cho máy hoạt động của dự án này." (Keeping everyone informed and providing adequate resources is important to oil the gears of this project's operations.)

Rust in the machine:

  • Định nghĩa: Sự cản trở hoặc vấn đề trong một hệ thống hoặc quy trình.

  • Ví dụ: "Sự thiếu hiểu biết về công việc đã tạo ra sự gỉ sét trong máy, dẫn đến sự trì trệ trong sản xuất." (Lack of understanding of the job has caused rust in the machine, leading to stagnation in production.)

Well-oiled machine:

  • Định nghĩa: Một tổ chức hoặc hệ thống mà mọi thứ diễn ra một cách mượt mà và hiệu quả.

  • Ví dụ: "Nhóm của chúng tôi đã làm việc như một máy được bôi dầu khi chúng tôi hoàn thành dự án đó trước thời hạn." (Our team worked like a well-oiled machine as we completed that project ahead of schedule.)